Involvement of the OsMKK4-OsMPK1 Cascade and its Downstream Transcription Factor OsWRKY53 in the Wounding Response in Rice
Seung Jin Yoo, Su-Hyun Kim, Min-Jeong Kim, Choong-Min Ryu, Young Cheol Kim, Baik Ho Cho, Kwang-Yeol Yang
Plant Pathol J. 2014;30(2):168-177.   Published online 2014 Jun 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.10.2013.0106
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Regulatory mechanism and molecular genetic dissection of rice (Oryza sativa L.) grain size
Yuntao Yan, Xiaoya Zhu, Hui Qi, Haiqing Zhang, Jiwai He
Heliyon.2024; 10(5): e27139.     CrossRef
The GW5‐WRKY53‐SGW5 module regulates grain size variation in rice
Waseem Abbas, Abdullah Shalmani, Jian Zhang, Qi Sun, Chunyu Zhang, Wei Li, Yana Cui, Meng Xiong, Yibo Li
New Phytologist.2024; 242(5): 2011.     CrossRef
OsWRKY78 regulates panicle exsertion via gibberellin signaling pathway in rice
Enyang Mei, Mingliang He, Min Xu, Jiaqi Tang, Jiali Liu, Yingxiang Liu, Zhipeng Hong, Xiufeng Li, Zhenyu Wang, Qingjie Guan, Xiaojie Tian, Qingyun Bu
Journal of Integrative Plant Biology.2024; 66(4): 771.     CrossRef
Genome‑wide identification of MPK and MKK gene families and their responses to phytohormone treatment and abiotic stress in foxtail millet
Zhen Liang, Sha Wei, Yingjie Guo, Yuqing Wu
Plant Growth Regulation.2023; 99(1): 85.     CrossRef
Genetic and evolutionary dissection of melatonin response signaling facilitates the regulation of plant growth and stress responses
Yangyang Gao, Huimin Chen, Dongyu Chen, Gefei Hao
Journal of Pineal Research.2023;[Epub]     CrossRef
Genome-wide analysis of the WRKY genes and their important roles during cold stress in white clover
Manman Li, Xueqi Zhang, Tianxiang Zhang, Yan Bai, Chao Chen, Donglin Guo, Changhong Guo, Yongjun Shu
PeerJ.2023; 11: e15610.     CrossRef
Control of grain size and number by MAPK signaling in rice
Na Li, Liangliang Chen, Yunhai Li
Seed Biology.2023;[Epub]     CrossRef
Chlorosis seedling lethality 1 encoding a MAP3K protein is essential for chloroplast development in rice
Jiayan Liang, Qiuxin Zhang, Yiran Liu, Jingjing Zhang, Wenyi Wang, Zemin Zhang
BMC Plant Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Identification and Characterization of WRKY41, a Gene Conferring Resistance to Powdery Mildew in Wild Tomato (Solanum habrochaites) LA1777
Qinggui Lian, Xinyi He, Bingbing Zhang, Yang Wang, Qing Ma
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(3): 1267.     CrossRef
OsWRKY53 Promotes Abscisic Acid Accumulation to Accelerate Leaf Senescence and Inhibit Seed Germination by Downregulating Abscisic Acid Catabolic Genes in Rice
Wenya Xie, Xinru Li, Shiping Wang, Meng Yuan
Frontiers in Plant Science.2022;[Epub]     CrossRef
Signal Transduction in Cereal Plants Struggling with Environmental Stresses: From Perception to Response
Małgorzata Nykiel, Marta Gietler, Justyna Fidler, Beata Prabucka, Anna Rybarczyk-Płońska, Jakub Graska, Dominika Boguszewska-Mańkowska, Ewa Muszyńska, Iwona Morkunas, Mateusz Labudda
Plants.2022; 11(8): 1009.     CrossRef
Overexpressing PpBURP2 in Rice Increases Plant Defense to Abiotic Stress and Bacterial Leaf Blight
Shunwu Yu, Fangwen Yang, Yuqiao Zou, Yunan Yang, Tianfei Li, Shoujun Chen, Yulan Wang, Kai Xu, Hui Xia, Lijun Luo
Frontiers in Plant Science.2022;[Epub]     CrossRef
Transcriptome Analysis Reveals that Exogenous Melatonin Confers Lilium Disease Resistance to Botrytis elliptica
Xuehua Xie, Yu Han, Xi Yuan, Man Zhang, Ping Li, Aiqin Ding, Jia Wang, Tangren Cheng, Qixiang Zhang
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
CYSTEINE-RICH RECEPTOR-LIKE KINASE5 (CRK5) and CRK22 regulate the response to Verticillium dahliae toxins
Jun Zhao, Yuhui Sun, Xinyue Li, Yingzhang Li
Plant Physiology.2022; 190(1): 714.     CrossRef
Update on the Roles of Rice MAPK Cascades
Jie Chen, Lihan Wang, Meng Yuan
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(4): 1679.     CrossRef
Overexpression of ZmWRKY65 transcription factor from maize confers stress resistances in transgenic Arabidopsis
Tong Huo, Chang-Tao Wang, Tai-Fei Yu, Da-Ming Wang, Meng Li, Dan Zhao, Xiu-Ting Li, Jin-Dong Fu, Zhao-Shi Xu, Xin-Yuan Song
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Advances in Sensing, Response and Regulation Mechanism of Salt Tolerance in Rice
Kimberly S. Ponce, Longbiao Guo, Yujia Leng, Lijun Meng, Guoyou Ye
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(5): 2254.     CrossRef
Exploration of rice yield potential: Decoding agronomic and physiological traits
Gengmi Li, Jiuyou Tang, Jiakui Zheng, Chengcai Chu
The Crop Journal.2021; 9(3): 577.     CrossRef
WRKY53 integrates classic brassinosteroid signaling and the mitogen-activated protein kinase pathway to regulate rice architecture and seed size
Xiaojie Tian, Mingliang He, Enyang Mei, Baowen Zhang, Jiaqi Tang, Min Xu, Jiali Liu, Xiufeng Li, Zhenyu Wang, Wenqiang Tang, Qingjie Guan, Qingyun Bu
The Plant Cell.2021; 33(8): 2753.     CrossRef
Putative genes for resistance to gray leaf spot of maize based on genomic resequencing using recombinant inbred lines
Wenbo Xu, Li Liu, Yaqi Bi, Yudong Zhang, Guangyu Han, Michael Pillay, Manjit S. Kang, Yunyue Wang, Xingming Fan
Crop Science.2021; 61(5): 3361.     CrossRef
Knock out of transcription factor WRKY53 thickens sclerenchyma cell walls, confers bacterial blight resistance
Wenya Xie, Yinggen Ke, Jianbo Cao, Shiping Wang, Meng Yuan
Plant Physiology.2021; 187(3): 1746.     CrossRef
Genome-wide identification and analysis of WRKY gene family in maize provide insights into regulatory network in response to abiotic stresses
Wenjing Hu, Qiaoyu Ren, Yali Chen, Guoliang Xu, Yexiong Qian
BMC Plant Biology.2021;[Epub]     CrossRef
OsMKKK70 regulates grain size and leaf angle in rice through the OsMKK4‐OsMAPK6‐OsWRKY53 signaling pathway
Zhiqi Liu, Enyang Mei, Xiaojie Tian, Mingliang He, Jiaqi Tang, Min Xu, Jiali Liu, Lu Song, Xiufeng Li, Zhenyu Wang, Qingjie Guan, Qijiang Xu, Qingyun Bu
Journal of Integrative Plant Biology.2021; 63(12): 2043.     CrossRef
Role of WRKY transcription factors in plant defense against lepidopteran insect herbivores: an overview
Pritha Kundu, Jyothilakshmi Vadassery
Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology.2021; 30(4): 698.     CrossRef
Comparative proteomic analysis reveals novel insights into the interaction between rice and Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Fan Zhang, Fan Zhang, Liyu Huang, Dan Zeng, Casiana Vera Cruz, Zhikang Li, Yongli Zhou
BMC Plant Biology.2020;[Epub]     CrossRef
In-silico analysis of cucumber (Cucumis sativus L.) Genome for WRKY transcription factors and cis-acting elements
Mallu Govardhana, Belur Satyan Kumudini
Computational Biology and Chemistry.2020; 85: 107212.     CrossRef
Molecular Networks of Seed Size Control in Plants
Na Li, Ran Xu, Yunhai Li
Annual Review of Plant Biology.2019; 70(1): 435.     CrossRef
ChiIV3 Acts as a Novel Target of WRKY40 to Mediate Pepper Immunity Against Ralstonia solanacearum Infection
Zhiqin Liu, Lanping Shi, Yahong Weng, Huasong Zou, Xia Li, Sheng Yang, Shanshan Qiu, Xueying Huang, Jinfeng Huang, Ansar Hussain, Kan Zhang, Deyi Guan, Shuilin He
Molecular Plant-Microbe Interactions®.2019; 32(9): 1121.     CrossRef
Molecular Interactions Between Plants and Insect Herbivores
Matthias Erb, Philippe Reymond
Annual Review of Plant Biology.2019; 70(1): 527.     CrossRef
Phosphorylation of bip130 by OsMPK1 regulates abscisic acid-induced antioxidant defense in rice
Xin Zhou, Lan Ni, Yaqin Liu, Mingyi Jiang
Biochemical and Biophysical Research Communications.2019; 514(3): 750.     CrossRef
MAPK Pathway under Chronic Copper Excess in Green Macroalgae (Chlorophyta): Involvement in the Regulation of Detoxification Mechanisms
Fernanda Rodríguez-Rojas, Paula S. M. Celis-Plá, Lorena Méndez, Fabiola Moenne, Pamela T. Muñoz, M. Gabriela Lobos, Patricia Díaz, José Luis Sánchez-Lizaso, Murray T. Brown, Alejandra Moenne, Claudio A. Sáez
International Journal of Molecular Sciences.2019; 20(18): 4546.     CrossRef
Mitogen-Activated Protein Kinase Cascades in Plant Hormone Signaling
Przemysław Jagodzik, Małgorzata Tajdel-Zielinska, Agata Ciesla, Małgorzata Marczak, Agnieszka Ludwikow
Frontiers in Plant Science.2018;[Epub]     CrossRef
Genome-wide identification and role of MKK and MPK gene families in clubroot resistance of Brassica rapa
Yinglan Piao, Kaining Jin, Ying He, Jiaxiu Liu, Shuang Liu, Xiaonan Li, Zhongyun Piao, Yong Pyo Lim
PLOS ONE.2018; 13(2): e0191015.     CrossRef
Activation of rice WRKY transcription factors: an army of stress fighting soldiers?
Vívian Ebeling Viana, Carlos Busanello, Luciano Carlos da Maia, Camila Pegoraro, Antonio Costa de Oliveira
Current Opinion in Plant Biology.2018; 45: 268.     CrossRef
Genome-wide analysis of WRKY gene family in the sesame genome and identification of the WRKY genes involved in responses to abiotic stresses
Donghua Li, Pan Liu, Jingyin Yu, Linhai Wang, Komivi Dossa, Yanxin Zhang, Rong Zhou, Xin Wei, Xiurong Zhang
BMC Plant Biology.2017;[Epub]     CrossRef
Genome-wide identification and transcriptional expression analysis of mitogen-activated protein kinase and mitogen-activated protein kinase kinase genes in Capsicum annuum
Zhiqin Liu, Lanping Shi, Yanyan Liu, Qian Tang, Lei Shen, Sheng Yang, Jinsen Cai, Huanxin Yu, Rongzhang Wang, Jiayu Wen, Youquan Lin, Jiong Hu, Cailing Liu, Yangwen Zhang, Shaoliang Mou, Shuilin He
Frontiers in Plant Science.2015;[Epub]     CrossRef
Global analysis of WRKY transcription factor superfamily in Setaria identifies potential candidates involved in abiotic stress signaling
Mehanathan Muthamilarasan, Venkata S. Bonthala, Rohit Khandelwal, Jananee Jaishankar, Shweta Shweta, Kashif Nawaz, Manoj Prasad
Frontiers in Plant Science.2015;[Epub]     CrossRef