Functions of MAPK Cascade Pathways in Plant Defense Signaling
Yong Hwa Cheong, Min Chul Kim
Plant Pathol J. 2010;26(2):101-109.   Published online 2010 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.2010.26.2.101
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mitogen-Activated Protein Kinases Associated Sites of Tobacco Repression of Shoot Growth Regulates Its Localization in Plant Cells
Luyao Wang, Ying Gui, Bingye Yang, Wenpan Dong, Peiling Xu, Fangjie Si, Wei Yang, Yuming Luo, Jianhua Guo, Dongdong Niu, Chunhao Jiang
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(16): 8941.     CrossRef
Transcriptome profiling of two super hybrid rice provides insights into the genetic basis of heterosis
Jun Fu, Yilin Zhang, Tianze Yan, Yanfeng Li, Nan Jiang, Yanbiao Zhou, Qunfeng Zhou, Peng Qin, Chenjian Fu, Haiyan Lin, Jing Zhong, Xue Han, Zechuan Lin, Fei Wang, Hang He, Kai Wang, Yuanzhu Yang
BMC Plant Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Transcriptome and Co-expression Network Analyses Reveal Differential Gene Expression and Pathways in Response to Severe Drought Stress in Peanut (Arachis hypogaea L.)
Nannan Zhao, Shunli Cui, Xiukun Li, Bokuan Liu, Hongtao Deng, Yingru Liu, Mingyu Hou, Xinlei Yang, Guojun Mu, Lifeng Liu
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Integrated Analysis of Long Non-coding RNAs (lncRNAs) and mRNAs Reveals the Regulatory Role of lncRNAs Associated With Salt Resistance in Camellia sinensis
Siqing Wan, Yongheng Zhang, Mengsha Duan, Linli Huang, Weidong Wang, Qingshan Xu, Yajun Yang, Youben Yu
Frontiers in Plant Science.2020;[Epub]     CrossRef
Transcriptome Comparative Analysis of Salt Stress Responsiveness in Chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum) Roots by Illumina- and Single-Molecule Real-Time-Based RNA Sequencing
Qian Zhao, Ling He, Bei Wang, Qing-Lin Liu, Yuan-Zhi Pan, Fan Zhang, Bei-Bei Jiang, Lei Zhang, Guang-Li Liu, Yin Jia
DNA and Cell Biology.2018; 37(12): 1016.     CrossRef
Transcriptomic analysis reveals the molecular mechanisms of Camellia sinensis in response to salt stress
Siqing Wan, Weidong Wang, Tianshan Zhou, Yongheng Zhang, Jiangfei Chen, Bin Xiao, Yajun Yang, Youben Yu
Plant Growth Regulation.2018; 84(3): 481.     CrossRef
Expressing OsMPK4 Impairs Plant Growth but Enhances the Resistance of Rice to the Striped Stem Borer Chilo suppressalis
Xiaoli Liu, Jiancai Li, Liping Xu, Qi Wang, Yonggen Lou
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(4): 1182.     CrossRef
Signaling pathway in development of Camellia oleifera nurse seedling grafting union
Jin-Ling Feng, Zhi-Jian Yang, Shi-Pin Chen, Yousry A. El-Kassaby, Hui Chen
Trees.2017; 31(5): 1543.     CrossRef
Protein–protein interactions in plant mitogen-activated protein kinase cascades
Tong Zhang, Sixue Chen, Alice C. Harmon
Journal of Experimental Botany.2016; 67(3): 607.     CrossRef
Involvement of the OsMKK4-OsMPK1 Cascade and its Downstream Transcription Factor OsWRKY53 in the Wounding Response in Rice
Seung Jin Yoo, Su-Hyun Kim, Min-Jeong Kim, Choong-Min Ryu, Young Cheol Kim, Baik Ho Cho, Kwang-Yeol Yang
The Plant Pathology Journal.2014; 30(2): 168.     CrossRef