Genetic Diversity in the Coat Protein Genes of Prune dwarf virus Isolates from Sweet Cherry Growing in Turkey
Yusuf Öztürk, Bayram Çevik
Plant Pathol J. 2015;31(1):41-49.   Published online 2015 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.07.2014.0063
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular analysis of prune dwarf virus reveals divergence within non-Turkish and Turkish viral populations
Adyatma Irawan Santosa, Ali Çelik, Miroslav Glasa, Çiğdem Ulubaş Serçe, Filiz Ertunç
Journal of Plant Pathology.2023; 105(3): 943.     CrossRef
Biological and molecular properties of Prune dwarf virus cherry isolates from Bulgaria
Ivanka L. Kamenova, Aneliya Z. Borisova
Journal of Plant Diseases and Protection.2022; 129(2): 301.     CrossRef
Burdur İlinde Plum pox virus’un Tespiti ve Kısmi Kılıf Protein Geninin Moleküler Karakterizasyonu
Ali Ferhan MORCA, Sevgi COŞKAN, Ali ÇELIK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi.2021; 24(4): 805.     CrossRef
Doğu Akdeniz Bölgesinde badem ağaçlarında görülen bazı virüs hastalıklarının saptanması ve karakterizasyonu
Mahmut YEGÜL, Saadettin BALOĞLU
Bitki Koruma Bülteni.2020; 60(1): 71.     CrossRef
Comparison of the incidence of viruses within germplasm, orchards and wild cherry trees in the Czech Republic
Jaroslava Přibylová, Ondřej Lenz, Jana Fránová, Igor Koloniuk, Josef Špak
Annals of Applied Biology.2020; 176(2): 138.     CrossRef
Bursa ve Bilecik İlleri Şeftali Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Prune dwarf virus (PDV) Yaygınlığı ve Genetik Çeşitliliği
Ali ÇELIK, Filiz ERTUNÇ
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi.2020; 6(1): 66.     CrossRef
Incidence and genetic diversity of Prune dwarf virus in sweet and sour cherry in Bulgaria
Ivanka Kamenova, Anelija Borisova, Aleksander Popov
Biotechnology & Biotechnological Equipment.2019; 33(1): 980.     CrossRef
Ultrastructural Analysis of Prune Dwarf Virus Intercellular Transport and Pathogenesis
Edmund Kozieł, Katarzyna Otulak-Kozieł, Józef Bujarski
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(9): 2570.     CrossRef
The Incidence and Genetic Diversity of Apple Mosaic Virus (ApMV) and Prune Dwarf Virus (PDV) in Prunus Species in Australia
Wycliff Kinoti, Fiona Constable, Narelle Nancarrow, Kim Plummer, Brendan Rodoni
Viruses.2018; 10(3): 136.     CrossRef
Molecular Biology of Prune Dwarf Virus—A Lesser Known Member of the Bromoviridae but a Vital Component in the Dynamic Virus–Host Cell Interaction Network
Edmund Kozieł, Józef Bujarski, Katarzyna Otulak
International Journal of Molecular Sciences.2017; 18(12): 2733.     CrossRef