Differential Responses of Soybean Cultivars to Cercospora sojina Isolates, the Causal Agent of Frogeye Leaf Spot in Korea
Ji Seong Kim, Young Su Lee, Sung Kee Kim, Ki Deok Kim, Jin Won Kim
Plant Pathol J. 2011;27(2):183-186.   Published online 2011 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.2011.27.2.183
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genome-wide association analysis of resistance to frogeye leaf spot China race 7 in soybean based on high-throughput sequencing
Chen Na, Huanran Miao, Haipeng Jiang, Jinglin Ma, Hongliang Liu, Suchen Lv, Jinghang Zhou, Yuming Yang, Yuhang Zhan, Weili Teng, Yonguang Li, Xue Zhao, Yingpeng Han
Theoretical and Applied Genetics.2023;[Epub]     CrossRef
Standardization of growth media and temperature for rapid growth of Cercospora sojina causing frogeye leaf spot of soybean
Abhilasha Sharma, Amar Singh, Anila Badiyal, Shikha Sharma
Indian Phytopathology.2023; 76(2): 651.     CrossRef
Genome-wide association of single nucleotide polymorphism loci and candidate genes for frogeye leaf spot (Cercospora sojina) resistance in soybean
Xin Gu, Shanshan Huang, Zhiguo Zhu, Yansong Ma, Xiaohe Yang, Liangliang Yao, Xuedong Gao, Maoming Zhang, Wei Liu, Lei Qiu, Haihong Zhao, Qingsheng Wang, Zengjie Li, Zhimin Li, Qingying Meng, Shuai Yang, Chao Wang, Xiping Hu, Junjie Ding
BMC Plant Biology.2021;[Epub]     CrossRef
Comparative transcriptome analysis of two Cercospora sojina strains reveals differences in virulence under nitrogen starvation stress
Xin Gu, Shuai Yang, Xiaohe Yang, Liangliang Yao, Xuedong Gao, Maoming Zhang, Wei Liu, Haihong Zhao, Qingsheng Wang, Zengjie Li, Zhimin Li, Junjie Ding
BMC Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Changes in leaf gas exchange and chlorophyll a fluorescence on soybean plants supplied with silicon and infected by Cercospora sojina
Kelly Juliane Telles Nascimento, Daniel Debona, Danielle Rezende, Fábio Murilo DaMatta, Fabrício Ávila Rodrigues
Journal of Phytopathology.2018; 166(11-12): 747.     CrossRef
Silicon‐Induced Changes in the Antioxidant System Reduce Soybean Resistance to Frogeye Leaf Spot
Kelly Juliane Telles Nascimento, Daniel Debona, Patrícia Ricardino Silveira, Leandro Castro Silva, Fabio Murilo DaMatta, Fabricio Ávila Rodrigues
Journal of Phytopathology.2016; 164(10): 768.     CrossRef
Assessing Frogeye Leaf Spot Resistance on Recommended Soybean Cultivars
In Jeong Kang, Hyeong Kwon Shim, Dong Bum Shin, Jae Hwan Roh, Jaeduk Goh, Sunggi Heu
Research in Plant Disease.2015; 21(3): 243.     CrossRef
Soybean Resistance to Cercospora sojina Infection Is Reduced by Silicon
Kelly Juliane Telles Nascimento, Daniel Debona, Sueny Kelly Santos França, Mariana Gabriele Marcolino Gonçalves, Fábio Murilo DaMatta, Fabrício Ávila Rodrigues
Phytopathology®.2014; 104(11): 1183.     CrossRef
Differential effect of delayed planting on soybean cultivars varying in susceptibility to bacterial pustule and wildfire in Korea
Jeum Kyu Hong, Chang Hyun Sung, Dong Kwan Kim, Hong-Tai Yun, Woosuk Jung, Ki Deok Kim
Crop Protection.2012; 42: 244.     CrossRef