The Complete Genome Sequence of Southern rice black-streaked dwarf virus Isolated from Vietnam
Thi Sau Dinh, Cui Ji Zhou, Xiu Ling Cao, Cheng Gui Han, Jia Lin Yu, Da Wei Li, Yong Liang Zhang
Plant Pathol J. 2012;28(4):428-432.   Published online 2012 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.NT.03.2012.0035
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sublethal concentrations of pymetrozine reduce Sogatella furcifera transmission of Southern rice black‐streaked dwarf virus
Jing Yu, Yuqi Zhong, Changgeng Dai, Maolin Hou
Pest Management Science.2024; 80(2): 797.     CrossRef
Plant virology in the 21st century in China: Recent advances and future directions
Jianguo Wu, Yongliang Zhang, Fangfang Li, Xiaoming Zhang, Jian Ye, Taiyun Wei, Zhenghe Li, Xiaorong Tao, Feng Cui, Xianbing Wang, Lili Zhang, Fei Yan, Shifang Li, Yule Liu, Dawei Li, Xueping Zhou, Yi Li
Journal of Integrative Plant Biology.2024;[Epub]     CrossRef
Southern rice black-streaked dwarf virus induces incomplete autophagy for persistence in gut epithelial cells of its vector insect
Lu Zhang, Wenwen Liu, Nan Wu, Hui Wang, Zhongkai Zhang, Yule Liu, Xifeng Wang, Aiming Wang
PLOS Pathogens.2023; 19(1): e1011134.     CrossRef
Southern rice black‐streaked dwarf virus hijacks SNARE complex of its insect vector for its effective transmission to rice
Lu Zhang, Wenwen Liu, Xiaowan Zhang, Li Li, Xifeng Wang
Molecular Plant Pathology.2021; 22(10): 1256.     CrossRef
Molecular Characterization of Southern Rice Blacked‐Streaked Dwarf Virus (SRBSDV) from Vietnam
Jin Xue, Jing Li, Heng‐Mu Zhang, Jian Yang, Ming‐Fang Lv, Bi‐Da Gao, Jian‐Ping Chen
Journal of Phytopathology.2014; 162(6): 349.     CrossRef