RNA Modification and Its Implication in Plant Pathogenic Fungi
Junhyun Jeon, Song Hee Lee
Plant Pathol J. 2021;37(6):505-511.   Published online 2021 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.RW.07.2021.0111
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Uncovering Cis -Regulatory Elements Important for A-to-I RNA Editing in Fusarium graminearum
Chanjing Feng, Xinyu Cao, Yanfei Du, Yitong Chen, Kaiyun Xin, Jingwen Zou, Qiaojun Jin, Jin-Rong Xu, Huiquan Liu, Xiaorong Lin
mBio.2022;[Epub]     CrossRef