Resistance Induction by Salicylic Acid Formulation in Cassava Plant against Fusarium solani
Chanon Saengchan, Piyaporn Phansak, Kanjana Thumanu, Supatcharee Siriwong, Toan Le Thanh, Rungthip Sangpueak, Wannaporn Thepbandit, Narendra Kumar Papathoti, Natthiya Buensanteai
Plant Pathol J. 2022;38(3):212-219.   Published online 2022 Jun 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.02.2022.0019
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Metagenomic insights into the response of soil microbial communities to pathogenic Ralstonia solanacearum
Yansong Xiao, Sai Zhang, Hongguang Li, Kai Teng, Shaolong Wu, Yongbin Liu, Fahui Yu, Zhihong He, Lijuan Li, Liangzhi Li, Delong Meng, Huaqun Yin, Yujie Wang
Frontiers in Plant Science.2024;[Epub]     CrossRef
Soil microbiota plays a key regulatory role in the outbreak of tobacco root rot
Pengfei Li, Songsong Gu, Yanmei Zhu, Tianyang Xu, Yishuai Yang, Zhengqiang Wang, Xiangdong Deng, Bin Wang, Wei Li, Wenqiang Mei, Qiulong Hu
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef