Involvement of a Polyketide Synthetase ClPKS18 in the Regulation of Vegetative Growth, Melanin and Toxin Synthesis, and Virulence in Curvularia lunata
Jin-Xin Gao, Jie Chen
Plant Pathol J. 2017;33(6):597-601.   Published online 2017 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.04.2017.0079
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Interpretation of the Role of a Polyketide Synthase ClPKS18 in the Pathogenicity of Curvularia lunata
Zhixiang Lu, Shaoqing Wang, Kai Dou, Jianhong Ren, Jie Chen
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Curvularia lunata and Curvularia Leaf Spot of Maize in China
Shaoqing Wang, Zhixiang Lu, Bo Lang, Xinhua Wang, Yaqian Li, Jie Chen
ACS Omega.2022; 7(51): 47462.     CrossRef
The Role of Clt1-Regulated Xylan Metabolism in Melanin and Toxin Formation for the Pathogenicity of Curvularia lunata in Maize
Jinxin Gao, Jie Chen
Molecular Plant-Microbe Interactions®.2021; 34(6): 617.     CrossRef
Full Issue PDF
Molecular Plant-Microbe Interactions®.2021; 34(6): 575.     CrossRef
NADPH Oxidase ClNOX2 Regulates Melanin-Mediated Development and Virulence in Curvularia lunata
Fen Wang, Weida Gao, Jiaying Sun, Xiuwen Mao, Kexin Liu, Jingru Xu, Dandan Fu, Mingyue Yuan, Hongchuan Wang, Nan Chen, Shuqin Xiao, Chunsheng Xue
Molecular Plant-Microbe Interactions®.2020; 33(11): 1315.     CrossRef
Transcriptome analysis identifies candidate genes associated with melanin and toxin biosynthesis and pathogenicity of the maize pathogen, Curvularia lunata
Jin‐Xin Gao, Jie Chen
Journal of Phytopathology.2018; 166(4): 233.     CrossRef