The Shaker Type Potassium Channel, GORK, Regulates Abscisic Acid Signaling in Arabidopsis
Chae Woo Lim, Sang Hee Kim, Hyong Woo Choi, Sheng Luan, Sung Chul Lee
Plant Pathol J. 2019;35(6):684-691.   Published online 2019 Dec 12     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.07.2019.0199
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genome-wide identification following functional analysis of amino acid permease and cationic amino acid transporter gene families in maize and their role in drought stress
Md. Numan Islam, Md. Golam Rabby, Md. Munnaf Hossen, Mantasa Bonny, Md. Mahmudul Hasan
South African Journal of Botany.2024; 168: 360.     CrossRef
Melatonin enhances KCl salinity tolerance by maintaining K+ homeostasis in Malus hupehensis
Zhijuan Sun, Jianyu Li, Dianming Guo, Tianchao Wang, Yike Tian, Changqing Ma, Xiaoli Liu, Caihong Wang, Xiaodong Zheng
Plant Biotechnology Journal.2023; 21(11): 2273.     CrossRef
Genome-Wide Identification and Characterization of the Shaker-Type K+ Channel Genes in Prunus persica (L.) Batsch
Yong Yang, Jinlong Han, Yue Zhang, Shizhuo Lin, Meixia Liang, Lizi Zhao, Zhizhong Song, Ertugrul Filiz
International Journal of Genomics.2022; 2022: 1.     CrossRef
Genome-wide characterization and expression analysis of the HAK gene family in response to abiotic stresses in Medicago
Qian Li, Wenxuan Du, Xinge Tian, Wenbo Jiang, Bo Zhang, Yuxiang Wang, Yongzhen Pang
BMC Genomics.2022;[Epub]     CrossRef
Isolation and Functional Determination of SKOR Potassium Channel in Purple Osier Willow, Salix purpurea
Yahui Chen, Xuefeng Peng, Jijie Cui, Hongxia Zhang, Jiang Jiang, Zhizhong Song, Ertugrul Filiz
International Journal of Genomics.2021; 2021: 1.     CrossRef
Potassium content diminishes in infected cells ofMedicago truncatulanodules due to the mislocation of channels MtAKT1 and MtSKOR/GORK
Elena E Fedorova, Teodoro Coba de la Peña, Victoria Lara-Dampier, Natalia A Trifonova, Olga Kulikova, José J Pueyo, M Mercedes Lucas, Miriam Gifford
Journal of Experimental Botany.2021; 72(4): 1336.     CrossRef
Genome-Wide Identification, Genomic Organization, and Characterization of Potassium Transport-Related Genes in Cajanus cajan and Their Role in Abiotic Stress
Muhammad Hussnain Siddique, Naeem Iqbal Babar, Roshan Zameer, Saima Muzammil, Nazia Nahid, Usman Ijaz, Ashir Masroor, Majid Nadeem, Muhammad Abdul Rehman Rashid, Abeer Hashem, Farrukh Azeem, Elsayed Fathi Abd_Allah
Plants.2021; 10(11): 2238.     CrossRef