Biological Control of Apple Ring Rot on Fruit by Bacillus amyloliquefaciens 9001
Yan Li, Li-Rong Han, Yuanyuan Zhang, Xuechi Fu, Xinyi Chen, Lixia Zhang, Ruhong Mei, Qi Wang
Plant Pathol J. 2013;29(2):168-173.   Published online 2013 Jun 1     DOI: https://doi.org/10.5423/PPJ.SI.08.2012.0125
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Fusarium core rot disease affects physicochemical and pathophysiological attributes of apple (Malus × domestica Borkh.) fruit
Santosh Watpade, Milan Kumar Lal, Rahul Kumar Tiwari, Rishav Kumar, Kailash Chandra Naga, Ravinder Kumar, Kallol Kumar Pramanick, Hema Kumari, Esha Devi, Dharam Pal
Postharvest Biology and Technology.2024; 208: 112648.     CrossRef
Analysis of microbial community evolution, autolysis phenomena, and energy metabolism pathways in Pholiota nameko endophytes
Huan Zhao, Yan He, Yichu Wang, Xiaolong He, Ruihua Zhao, Bo Liu
Frontiers in Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Biocontrol activity of Bacillus halotolerans strain Pl7 against Botryosphaeria dothidea causing apple postharvest decay and potential mechanisms
Hongbo Yuan, Mengjia Yuan, Bingke Shi, Zhuoni Wang, Tianxiang Huang, Jiahong Zhu, Hui Hou, Li Wang, Hongtao Tu
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of eight types of dwarfing self-rooted rootstocks on scion ‘Yanfu 3’ growth, fruit quality and Botryosphaeria dothidea resistance
Na Gong, Cuiping Ren, Yongzhang Wang, Haiyong Qu
European Journal of Horticultural Science.2023; 88(4): 1.     CrossRef
Revealing the early response of pear (Pyrus bretschneideri Rehd) leaves during Botryosphaeria dothideainfection by transcriptome analysis
Yun Wang, Xun Sun, Zhenwu Zhang, Bisheng Pan, Wenyu Xu, Shaoling Zhang
Plant Science.2022; 315: 111146.     CrossRef
“An apple a day keeps the doctor away”: The potentials of apple bioactive constituents for chronic disease prevention
Ayodeji B. Oyenihi, Zinash A. Belay, Asanda Mditshwa, Oluwafemi J. Caleb
Journal of Food Science.2022; 87(6): 2291.     CrossRef
Biocontrol Ability of the Bacillus amyloliquefaciens Group, B. amyloliquefaciens, B. velezensis, B. nakamurai, and B. siamensis, for the Management of Fungal Postharvest Diseases: A Review
Su-Yan Wang, Daniela D. Herrera-Balandrano, Yan-Xia Wang, Xin-Chi Shi, Xin Chen, Yan Jin, Feng-Quan Liu, Pedro Laborda
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2022; 70(22): 6591.     CrossRef
Antifungal Activity and Possible Mechanism of Bacillus amyloliquefaciens FX2 Against the Postharvest Apple Ring Rot Pathogen
Qi Li, Zhaoqi Hou, Dongqin Zhou, Mingyun Jia, Shipeng Lu, Jinping Yu
Phytopathology®.2022; 112(12): 2486.     CrossRef
Biocontrol Using Bacillus amyloliquefaciens PP19 Against Litchi Downy Blight Caused by Peronophythora litchii
Li Zheng, Shilian Huang, Tom Hsiang, Guohui Yu, Dongliang Guo, Zide Jiang, Jianguang Li
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Antagonistic Activity of Bacteria Isolated from Apple in Different Fruit Development Stages against Blue Mold Caused by Penicillium expansum
Rocío Crystabel López-González, Yara Suhan Juárez-Campusano, José Luis Rodríguez-Chávez, Guillermo Delgado-Lamas, Sofía María Arvizu Medrano, Ramón Álvar Martínez-Peniche, Juan Ramiro Pacheco-Aguilar
The Plant Pathology Journal.2021; 37(1): 24.     CrossRef
Endophytic bacteria isolated from both healthy and diseased Agave sisalana plants are able to control the bole rot disease
Jorge Teodoro De Souza, Augusto Cesar Moura Silva, Adailson Feitoza de Jesus Santos, Patricia Oliveira Santos, Paula Soares Alves, Valter Cruz-Magalhães, Phellippe Arthur Santos Marbach, Leandro Lopes Loguercio
Biological Control.2021; 157: 104575.     CrossRef
Insights into the multitrophic interactions between the biocontrol agent Bacillus subtilis MBI 600, the pathogen Botrytis cinerea and their plant host
Anastasios Samaras, George S. Karaoglanidis, Georgios Tzelepis
Microbiological Research.2021; 248: 126752.     CrossRef
Transformation of fluopyram during enzymatic hydrolysis of apple and its effect on polygalacturonase and apple juice yield
Changjian Li, Shaofeng Yuan, Yunfei Xie, Yahui Guo, Yuliang Cheng, Hang Yu, He Qian, Weirong Yao
Food Chemistry.2021; 357: 129842.     CrossRef
Residue analysis and kinetics modeling of thiophanate‐methyl, carbendazim, tebuconazole and pyraclostrobin in apple tree bark using QuEChERS/HPLC–VWD
Pingliang Li, Pingyang Sun, Xiangli Dong, Baohua Li
Biomedical Chromatography.2020;[Epub]     CrossRef
Functional characterization of potential PGPR exhibiting broad-spectrum antifungal activity
Saira Ali, Sohail Hameed, Muhammad Shahid, Mazhar Iqbal, George Lazarovits, Asma Imran
Microbiological Research.2020; 232: 126389.     CrossRef
Eficácia do controle biológico de mofo cinzento em morangos produzidos em cultivo protegido
Paloma Minuzzo, Rosa Maria Valdebenito Sanhueza, André Novais Spadoa, Vinícius Adão Bartnicki
Revista Eletrônica Científica da UERGS .2020; 6(2): 120.     CrossRef
Bacillus amyloliquefaciens HG01 induces resistance in loquats against anthracnose rot caused by Colletotrichum acutatum
Xiaoli Wang, Zhixiang Yuan, Yuqi Shi, Fuhong Cai, Jieru Zhao, Jizhong Wang, Yunpeng Wang
Postharvest Biology and Technology.2020; 160: 111034.     CrossRef
Application of antagonist Bacillus amyloliquefaciens NCPSJ7 against Botrytis cinerea in postharvest Red Globe grapes
Qingxin Zhou, Maorun Fu, Minhui Xu, Xiangyan Chen, Jiying Qiu, Fengli Wang, Ran Yan, Junhua Wang, Shuangzhi Zhao, Xue Xin, Leilei Chen
Food Science & Nutrition.2020; 8(3): 1499.     CrossRef
Identification and characterization of the Bacillus atrophaeus strain J-1 as biological agent of apple ring rot disease
Yangping Mu, Ying Yue, Guirong Gu, Yiming Deng, Hong Jin, Ke Tao
Journal of Plant Diseases and Protection.2020; 127(3): 367.     CrossRef
Fruit drop in two kiwifruit varieties and the use of two Bacillus-based biofungicides
Seona Casonato
New Zealand Plant Protection.2019; 72: 271.     CrossRef
Fengycin Produced by Bacillus amyloliquefaciens FZB42 Inhibits Fusarium graminearum Growth and Mycotoxins Biosynthesis
Alvina Hanif, Feng Zhang, Pingping Li, Chuchu Li, Yujiao Xu, Muhammad Zubair, Mengxuan Zhang, Dandan Jia, Xiaozhen Zhao, Jingang Liang, Taha Majid, Jingyuau Yan, Ayaz Farzand, Huijun Wu, Qin Gu, Xuewen Gao
Toxins.2019; 11(5): 295.     CrossRef
Mapping Gene Markers for Apple Fruit Ring Rot Disease Resistance Using a Multi-omics Approach
Fei Shen, Zhenyu Huang, Baoguo Zhang, Yi Wang, Xi Zhang, Ting Wu, Xuefeng Xu, Xinzhong Zhang, Zhenhai Han
G3 Genes|Genomes|Genetics.2019; 9(5): 1663.     CrossRef
Improving function of biocontrol agents incorporated in antifungal fruit coatings: a review
A. Marín, L. Atarés, A. Chiralt
Biocontrol Science and Technology.2017; 27(10): 1220.     CrossRef
Essential Oils as Biocides for the Control of Fungal Infections and Devastating Pest (Tuta absoluta) of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)
Samira Bouayad Alam, Mohammed El Amine Dib, Nassim Djabou, Boufeldja Tabti, Nassira Gaouar Benyelles, Jean Costa, Alain Muselli
Chemistry & Biodiversity.2017;[Epub]     CrossRef
Fengycin produced by Bacillus subtilis 9407 plays a major role in the biocontrol of apple ring rot disease
Haiyan Fan, Jinjiang Ru, Yuanyuan Zhang, Qi Wang, Yan Li
Microbiological Research.2017; 199: 89.     CrossRef
Burkholderia isolates from a sand dune leaf litter display biocontrol activity against the bole rot disease of Agave sisalana
Valter Cruz Magalhães, Leonardo de Oliveira Barbosa, Jackeline Pereira Andrade, Ana Cristina Fermino Soares, Jorge Teodoro de Souza, Phellippe Arthur Santos Marbach
Biological Control.2017; 112: 41.     CrossRef
Purification and characterisation of a fungicidal peptide from Bacillus amyloliquefaciens NCPSJ7
Junhua Wang, Shuangzhi Zhao, Jiying Qiu, Qingxin Zhou, Xiaoyong Liu, Xue Xin, Danyang Guo, Tatyana G. Yudina, Yifen Wang$, Hua Sun, Xiangyan Chen, Leilei Chen
Czech Journal of Food Sciences.2017; 35(2): 113.     CrossRef
Biological Control Activities of Rice-Associated Bacillus sp. Strains against Sheath Blight and Bacterial Panicle Blight of Rice
Bishnu K. Shrestha, Hari Sharan Karki, Donald E. Groth, Nootjarin Jungkhun, Jong Hyun Ham, Adam Driks
PLOS ONE.2016; 11(1): e0146764.     CrossRef
Isolation and characterization of Bacillus amyloliquefaciens PG12 for the biological control of apple ring rot
Xinyi Chen, Yuanyuan Zhang, Xuechi Fu, Yan Li, Qi Wang
Postharvest Biology and Technology.2016; 115: 113.     CrossRef
Characterization of Bacillus mojavensis KJS-3 for the Promotion of Plant Growth
Kang Min Kim, Jie Liu, Youn Suk Go, Jae Seon Kang
Journal of Life Science.2015; 25(8): 910.     CrossRef
Genome-Wide Profiling of Histone Modifications (H3K9me2 and H4K12ac) and Gene Expression in Rust (Uromyces appendiculatus) Inoculated Common Bean (Phaseolus vulgaris L.)
Vasudevan Ayyappan, Venu Kalavacharla, Jyothi Thimmapuram, Ketaki P. Bhide, Venkateswara R. Sripathi, Tomasz G. Smolinski, Muthusamy Manoharan, Yaqoob Thurston, Antonette Todd, Bruce Kingham, Roberto Mantovani
PLOS ONE.2015; 10(7): e0132176.     CrossRef