PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Plant Pathology Journal10.5423/ppj.oa.11.2020.02092021372162-172Complete Genome Sequencing and Infectious cDNA Clone Construction of Soybean Mosaic Virus Isolated from ShanxiDefu Wang, Liyan Cui, Li Zhang, Zhennan Ma, Yanbing Niuhttp://ppjonline.org/upload/pdf/PPJ-OA-11-2020-0209.pdf, http://ppjonline.org/journal/view.php?doi=10.5423/PPJ.OA.11.2020.0209, http://ppjonline.org/upload/pdf/PPJ-OA-11-2020-0209.pdf
Archives of Virology10.1007/s00705-018-3705-1201816341107-1111Complete genome sequence and construction of an infectious full-length cDNA clone of a German isolate of celery mosaic virusHanna Rose, Edgar Maisshttp://link.springer.com/article/10.1007/s00705-018-3705-1/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00705-018-3705-1.pdf, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00705-018-3705-1.pdf
Virus Genes10.1007/s11262-011-0694-52011442345-348Brief report: genome sequence and construction of an infectious cDNA clone of Ribgrass mosaic virus from Chinese cabbage in KoreaSo-Young Ryu, Jin-Sung Hong, Sun-Ju Rhee, Gung Pyo Leehttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11262-011-0694-5.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11262-011-0694-5/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11262-011-0694-5
10.21203/rs.3.rs-2182219/v12022Construction and characterization of the infectious cDNA clone of the prevalent Chinese soybean mosaic virus strain SC3Hui Liu, Huanfang Zheng, Wenyang Xiang, Yingpei Song, Bowen Li, Jinlong Yin, Mengzhuo Liu, Xiaoxiang Liu, Liqun Wang, Shouping Yang, Kai Xu, Haijian Zhihttps://www.researchsquare.com/article/rs-2182219/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2182219/v1.html
Archives of Virology10.1007/s00705-021-05248-y2021166123417-3420Complete genome sequence and construction of an infectious full-length cDNA clone of a cucumber vein yellowing virus (CVYV) isolate from PortugalK. Cordes, E. Maiss, S. Winter, H. Rosehttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00705-021-05248-y.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-021-05248-y/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00705-021-05248-y.pdf
10.21203/rs.3.rs-263320/v12021First Report of the Complete Genome Sequences of Anemone Mosaic Virus and Ranunculus Mild Mosaic Virus Isolated From Anemone Imported From the NetherlandsYuya Imamura, Moritsugu Oishi, Yuji Fujiwara, Hironobu Yanagisawahttps://www.researchsquare.com/article/rs-263320/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-263320/v1.html
Virologica Sinica10.1007/s12250-015-3678-02016313262-265Construction of an infectious cDNA clone of Tembusu virus isolated from breeder Peking ducksHao Chen, Ying Zhang, Xin Zhang, Jinfeng Ti, Youxiang Diaohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12250-015-3678-0.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s12250-015-3678-0/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12250-015-3678-0
Virus Research10.1016/s0168-1702(01)00425-72002831-271-87Nucleotide sequence and construction of an infectious cDNA clone of an EMCV strain isolated from aborted swine fetusLabib Bakkali Kassimi, Annie Boutrouille, Monique Gonzague, Anicet Lipobo Mbanda, Catherine Crucierehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0168170201004257?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0168170201004257?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-1316498/v12022Complete Genome Sequence of Amazon Lily Mosaic Virus Isolated From Amaryllis (Hippeastrum Hybridum Hort.)Chian-Chi Lin, Tsung-Chi Chenhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1316498/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1316498/v1.html
Archives of Virology10.1007/s00705-012-1429-12012157122299-2307Complete nucleotide sequence and construction of an infectious clone of Chinese yam necrotic mosaic virus suggest that macluraviruses have the smallest genome among members of the family PotyviridaeToru Kondo, Takashi Fujitahttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00705-012-1429-1.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00705-012-1429-1/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00705-012-1429-1