PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Plant Pathology Journal10.5423/ppj.nt.06.2018.01082018346575-579Rapid and Specific Detection of Apple stem grooving virus by Reverse Transcription-recombinase Polymerase AmplificationNam-Yeon Kim, Jonghee Oh, Su-Heon Lee, Hongsup Kim, Jae Sun Moon, Rae-Dong Jeonghttp://ppjonline.org/upload/pdf/ppj-34-575.pdf, http://ppjonline.org/journal/view.php?doi=10.5423/PPJ.NT.06.2018.0108, http://ppjonline.org/upload/pdf/ppj-34-575.pdf
Journal of Virological Methods10.1016/j.jviromet.2015.06.0112015222138-144Rapid and specific detection of Yam mosaic virus by reverse-transcription recombinase polymerase amplificationGonçalo Silva, Moritz Bömer, Chukwuemeka Nkere, P. Lava Kumar, Susan E. Sealhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S016609341500227X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S016609341500227X?httpAccept=text/plain
Journal of Virological Methods10.1016/s0166-0934(02)00147-720021062235-239Simultaneous detection of six citrus viroids and Apple stem grooving virus from citrus plants by multiplex reverse transcription polymerase chain reactionTakao Ito, Hiroyuki Ieki, Katsumi Ozakihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0166093402001477?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0166093402001477?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-1527908/v12022Rapid detection of bovine rotavirus A by isothermal reverse transcription recombinase polymerase amplification assaysYuelin Liu, Libing Liu, Jinfeng Wang, Xiaoxia Sun, Yaxin Gao, Wanzhe Yuan, Jianchang Wang, Ruiwen Lihttps://www.researchsquare.com/article/rs-1527908/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1527908/v1.html
Journal of Virological Methods10.1016/j.jviromet.2022.1145662022307114566Rapid detection of strawberry mottle virus using reverse transcription recombinase polymerase amplification with lateral flow stripXiaohua Zou, Chao Dong, Yiduo Ni, Shidong Yuan, Qing-Hua Gaohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0166093422001136?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0166093422001136?httpAccept=text/plain
The Plant Pathology Journal10.5423/ppj.nt.08.2020.01482020365497-502Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification Assay for Rapid and Sensitive Detection of Barley Yellow Dwarf Virus in OatNa-Kyeong Kim, Sang-Min Kim, Rae-Dong Jeonghttp://ppjonline.org/upload/pdf/PPJ-36-497.pdf, http://ppjonline.org/journal/view.php?doi=10.5423/PPJ.NT.08.2020.0148, http://ppjonline.org/upload/pdf/PPJ-36-497.pdf
Veterinary Sciences10.3390/vetsci8070134202187134Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification Assay for Rapid Detection of Avian Influenza Virus H9N2 HA GeneNahed Yehia, Fatma Eldemery, Abdel-Satar Arafa, Ahmed Abd El Wahed, Ahmed El Sanousi, Manfred Weidmann, Mohamed Shalabyhttps://www.mdpi.com/2306-7381/8/7/134/pdf
10.21203/rs.3.rs-71548/v12020Development of a reverse transcription recombinase polymerase amplification assay with lateral flow dipstick for rapid detection of classical swine fever virusJindai Fan, Yuanyuan Zhang, Wenxian Chen, Jingyuan Zhang, Chenchen Liu, Mengru Zhang, Hongxing Ding, Lin Yi, Jinding Chen, Mingqiu Zhaohttps://www.researchsquare.com/article/rs-71548/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-71548/v1.html
Frontiers in Microbiology10.3389/fmicb.2022.1067694202213Real-time reverse transcription recombinase polymerase amplification for rapid detection of murine hepatitis virusXiao Wang, Xin Sui, Yueyu Ma, Ming Li, Xu Zhang, Dongliang Fei, Mingxiao Mahttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.1067694/full
10.21203/rs.3.rs-41385/v12020Rapid and Visual Detection of the Emerging Novel Duck Reovirus by Using a Specific and Sensitive Reverse Transcription Recombinase Polymerase Amplification MethodWeiwei Wang, Yan Zhang, Yu Huang, Guo Chen, Mengya Shi, Teng Huang, Tianchao Wei, Merlan Mo, Xiumiao He, Ping Weihttps://www.researchsquare.com/article/rs-41385/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-41385/v1.html